JORMA PIIPON KIRJAT

ETUSIVU  KIRJAT  TILAAMINEN  BLOGI  RUNOT  LEHTIARTIKKELIT  GALLERIA  E-MAIL


BLOGI
Kirjat 1 - 4
<Blogikirjoitukset vuodelta 2014>   <Blogikirjoitukset vuodelta 2013>
<Blogikirjoitukset vuodelta 2012>    <Blogikirjoitukset vuodelta 2011>
<Blogikirjoitukset vuodelta 2010>   <Blogikirjoitukset vuodelta 2009>

20.01.2018 Punavihreä liike
 
Vaalien alla puolueet esittelevät tavoitteitaan. Toisaalta esiin tulee liikkeitä, joiden nimistä ei voi päätellä mitään, tai ehkä, mitkä puolueet ovat sen takana. Yksi tällainen on “punavihreä liike”. Nimestä voi päätellä, että kyseessä on vasemmiston ja vihreiden yhteinen liike.
 
Mutta, mikä on liikkeen ohjelma ja tavoitteet? Siitä ei ole tietoa, joten täytyy tutkia vasemmiston ja vihreiden periaateohjelmia. Mitä yhteistä löytyy ja vielä niin merkittävästi, että voidaan puhua yhteisestä punavihreästä liikkeestä?
 
Sitaatti vasemmistoliiton periaateohjelmasta:

" ... Kolmas vasemmisto on ajatus suurten eurooppalaisten poliittisten aatteiden liberalismin ja sosialismin historiallisesta liitosta paremman maailman rakentamiseksi. Feministinen ajattelu, ympäristötietoisuus ovat keskeisessä asemassa kolmannen vasemmiston aatemaailmassa. Kolmas vasemmisto on puoluerajat ylittävä uusi PUNAVIHREÄN ajattelun ja toiminnan tie. Kolmas vasemmisto torjuu jyrkästi uusliberalismin kylmänä ihmisvihamieluisena globaalin kapitalismin puolustajana. Kolmas vasemmisto haluaa kehittää uuden aikakauden yhteiskuntaa lähtökohtana tasa-arvoinen käsitys. Yhteiskunnalla on vastuu (ei ihmisillä itsellään) luoda olosuhteet jossa jokainen ihminen voi elää täyttä elämää, käyttää tasapuolisesti kykyjään ja olla aktiivinen osallistuva kansalainen. Kolmas vasemmisto asettaa oikeiston ja vasemmiston jakolinjan uudelleen. Se ryhmittää uudelleen poliittisten aatteiden osapuolet. Kolmas vasemmisto on unelma kestävästä ja inhimillisestä yhteiskunnasta Suomessa ja maailmassa.... "

Sitaatti vihreiden periaateohjelmasta:

" ... Ilmastonmuutos ja globaali markkinakilpailu uhkaavat. Ne luovat kansainvälistä eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Koska tällainen globaali uhka on päällä, tarvitaan radikaalia muutosta, globaali-ilmastopolitiikkaa ja vihreää feminismiä (sama vasemmistolla). Taloutta on ohjattava maailmanlaajuisesti (kuten sosialismissa). Köyhyys poistuu rikkautta jakamalla. (ei talouskasvulla). Taotuskasvu on pysäytettävä. Aitoa vapaakauppaa ei ole. Verotusta on kovennettava. Rikas länsi on syypää kaikkeen maailman ongelmin, kuten ilmastonmuutokseen. Patriarkaaliset rakenteet on uusittava, sukupuolineutraalisuus toteutettava, pitää olla erilaisia kiintiöitä, avioliittolaki on muutettava sukupuolineutraaliksi (vihreiden nuorten mukaan myös lukumääräneutraaliksi = moniavioisuus).Viharikos- ja syrjintälainsäädäntö on otettava käytäntöön. Kouluissa on luovuttava heteronormatiivisuudesta. Valtion on omaksuttava monikulttuurinen ja käytännössä islammyönteinen neutraalisuus uskonnollisesti. Sotilaallinen maanpuolustus ei ole ensisijaista. Kansallisvaltio on keinotekoinen ja vanhentunut käsite. Vihreä liike edustaa avointa euroferelalismiä eli Euroopan liittovaltio pitää erittäin tehokkaasti rakentaa. Kaikille asukkaille EU-kansalaisuus. YK-johteista ympäristöpolitiikkaa tarvitaan, vahvaa johtajuutta, sitovia sääntöjä ja valvontaa ... "

Vihreässä liikkeessä on kyse globaalista liikkeestä, ekososialismista, KOLMANNEN VASEMMISTON islammyönteisestä uusmarxilaisuudesta, jossa kateus, kauna ja luokkaviha yhdistyvät ympäristöutopiaan ja kaikkien luomisjärjestyksien vastustamiseen. Vihreiden juuret ovat lähtöisin taistolaisuudesta (vähemmistö kommunistit), joka aatteena häipyi historian lehdille liikkeen esikuvan Neuvostoliiton mukana. Joten, ei ihme, että Vihreät ovat käytännössä vasemmistolaisempia kuin vasemmistoliitto. Puolueohjelman mukaan päämääränä näyttäisi olevan Sosialistinen Euroopan Liittovaltio.
 
Punavihreä liike on siis Vasemmiston ja Vihreiden yhdessä muodostama kolmannen vasemmiston postmoderni marxilaisuuden liike.

<<  SIVUN ALKUUN