JORMA PIIPON KIRJAT
BLOGI 202022.11.2020 Millä lämpö tuotetaan, kun hiili ja turve on pois tuotannosta?

Tavoite hiilineutraalin energiatuotannon saavuttamista 2035. Siis 15 vuoden kuluttua Suomessa ei enää hiililtä ja turvetta poltettaisi. Jollakin energia ja varsinkin lämpöenergia on tuotettava. Sähkön tuotanto on turvattu kun kaksi uutta ydinvoimalaa valmistuvat. Aiemmin vihreät vastustivat myös ydinvoimaa, mutta huomasivat ettei se ole teknisesti mahdollista.

Millä lämpö tuotetaan, kun hiili ja turve on pois tuotannosta? No, siellä puhuttiin niiden korvaamista puuhakkeella? Miten se on “teknisesti mahdollista”. Tekniikka kun ei ole mielipide eikä politiikkaa. Se on miltä se näyttää.

Helsingin kaukolämpö:
- Helsingin kaukolämmön keskiteho on 700 MW. Kesällä pienempi ja talvella suurempi. Vuoden energiatarve on 700 MW x 365 vrk x 24 h/vrk = 6 132 000 MWh.
- Hehtaari metsää sisältää keskimäärin 250 kuutiometriä puuta. Yhdestä kuutiosta saadaan lämpöenergiaa 2 MWh.
- Puuta tarvittaisiin vuoden lämmön tuottamiseen 6 132 000 MWh / 2 MWh/m3 = 3 066 000 m3
- Se tarkoittaisi 43800 (70 m3) rekkakuormaa vuodessa, 120 päivässä ja viisi tunnissa.
- Metsän hakkuuta Helsingin kaukolämpö vaatisi vuodessa 3 066 000 m3 / 250 m3/ha = 12 264 ha. Se olisi noin 12 x 12 km suuruinen alue.
- Hehtaari metsää palaisi 250 m3 x 2 MWh/m3 // 700 MW = 0,71 h = 42 minuutissa.

Suomen kaukolämpö:
- Suomen kaukolämmön tuotanto on noin 34,5 TWh = 34 500 000 MWh.
- Suomen vuotuinen puunkasvu on noin 108 milj. kuutiometriä.
- Se on lämpöenergiaksi muutettuna 108 000 000 m3 x 2 MWh/m3 = 216 000 000 MWh = 216 TWh-
- Kaukolämpö kuluttaisi Suomen vuotuisesta puunkasvusta 34,5 TWh // 216 TWh x 100 = 15,9 %. Mikä olisi 17,2 milj. kuutiometriä.

Näistä voisi laskea mitä vain. Esim. kuinka kauan hehtaari metsää riittäisi koko maan kaukolämmön tuottamiseen. 250 m3 x 2 MWh/m3 // 34 500 000 MWh / 365vrk x 24h/vrk = 0,12 h = 7,2 min.
Toinen esim. montako hehtaaria vuodessa palaisi edelleen koko maan kaukolämmön tuottamiseen. 34 500 000 MWh // 250 m3 x 2 MWh/m3 / ha = 69 000 ha. Se olisi noin 26 x 26 km suuruinen alue.

Kuopion sellutehdashanke kaatui vihreiden vastustukseen, jotka vetosivat puun riittävyyteen ja ettei Suomeen enää mahdu yhtään sellutehdasta. Kuitenkin heidän lämmitysratkaisussa jouduttaisiin polttamaan puuta 17.2 milj. kuutiota vuodessa. Kuopion tehdas olisi kuluttanut 5 miljoonaa ja nostanut jalostusastetta moninkertaiseksi.

Edellä on laskettu minkälaisista puumääristä on kyse kaukolämmön tuottamisessa. Kokonaan eri asia on, miten tuon määrän toimittaminen logistisesti kannolta lämpövoimaloille on mahdollista? Jo yksin Helsinkiin tulisi keskimäärin viisi rekkaa tunnissa puuta.

Poliitikot voivat julistaa, että turve jää historiaan ja Suomi siirtyy hiilineutraaliin 2035 mennessä. Mutta, kukaan ei ainakaan vielä ole kertonut, miten se on TEKNISESTI MAHDOLLISTA.

Turvetuotannosta:

Hallitus päätti vihreiden vaatimuksesta nostaa verotusta 3 eurosta 5,7 euroon MWh:lta. Lisäksi päätettiin vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kokonaan vuoteen 2035 mennessä.

Turpeen koko tuotantoketjun hoitavat yksityiset urakoitsijat. Noston, keräilyn aumoihin ja kuljetuksen voimaloille. Heillä kaikilla on satojen tuhansien investoinnit kalustoissa. Yksin traktoreiden hinnat ovat keskimäärin 150 000 euroa. Täysperävaunullisen kuorma-auton hintaa en tiedä, mutta lienee vähintään 300 000 euroa. Lisäksi nostokoneet ja kuormaajat, joiden hinnat lienevät noin 200 000 euroa.

No, nyt kun urakoitsijoilla on tieto, että hommat vähenevät ja loppuvat, ei enää kukaan halua tai uskalla investoida uuteen kalustoon. Kun olisi uusiminen tulee ajankohtaiseksi, se jää tekemättä. Kaluston käydessä vanhaksi, urakoitsija lopettaa toiminnan. Näin turpeen tuotannosta ja kuljetuksesta vähenee kalustoa, minkä seurauksena tuotanto loppuu nopeammin kuin hallitus on suunnitellut.

Korvaavalle energiatuotannolle tulee kiire. Puun korjuu ja haketus vaativat oman kalustonsa. Samat rekat tosin voivat kuljettaa haketta. Jos sitä puuta edes tulee tarjolle ja riittävästi.

Alas ajetun turvetuotannon uudelleen käynnistämiseen menee vuosia. Veden valtaamat tuotantosuot on saatava kuiviksi ja uuden kaluston hankkiminen ei tapahdu hetkessä.

06.01.2020 Vihreä liike ja DDR.

Vihreä liike ja sen politiikka kehitettiin DDR:ssä kylmän sodan aikana. Se on kauniista nimestään huolimatta vihamielinen. Sen uskottiin tuhoavan lännen taloudellisia voimavaroja ja siten heikentävän niitä sisäisesti. Asialla olivat DDR:n parhaat ideologit ja talousasiantuntijat. Sosiologien ja psykologien apua ei voida vähätellä.
      Länsi-Saksan Vihreät (Die Grune Partei) perustettiin Offenbachissa vuonna 1979. Sen perustivat kaksi poliittista ryhmää; marxismiin pettyneet äärivasemmistolaiset ja vanhat natsit.
      Heillä oli runsaasti yhteisiä tavoitteita: antiamerikkalaisuus, ydinvoiman vastaisuus, auringon palvonta, vaihtoehtoinen lääketiede, vaihtoehtoinen "tiede", kemikaali- ja säteilyhysterian lietsonta ym. ym.
      Länsi-Saksan vihreiden ensimmäinen puheenjohtajistoon kuului antroposofiaan eli Rudolph Steinerin mystiikkaan vihkiytyneitä entisiä SS-miehiä ja Hitlerin sijaisen Rudolph Hessin suojatteja.
      Edellisenä vuonna he olivat perustaneet ensimmäisen vihreän puolueen Länsi-Saksaan. Skandaali puhkesikin heti 1980 Der Spiegel-lehden paljastettua, että vihreiden liittopäiväryhmässä oli useita vanhoja natseja ja SS-miehiä. Skandaalin myötä ulosheitetyn porukan merkitys puolueen linjaukseen tuli muutoksia.
      Yksi liikkeen ikoneja oli Petra Kelly, jonka aviomies ampui noin kymmenen vuota myöhemmin. Hän oli Vihreä Tyrannia -kirjan (Green Tyranny) mukaan saanut soiton Vihreiden liittopäiväedustajien ryhmästä. Puhelussa oli kerrottu, että hänen vaimo Petra Kelly oli paljastunut Itä-Saksan turvallisuuspalvelun Stasin agentiksi.

Suomen Vihreän liiton tarina alkoi vuodesta 1979. Tuolloin Helsingin kaupungin työttömien toimintapaja järjesti sosiaalitoimiston avulla Forssan Koijärven bussikuljetuksen. Siellä oli tarkoitus selvittää näille huumeisiin sortuneille kaupunkilaislapsille, mikä on suo ja mikä on metsä  ja osoittaa, että metsässä kasvaa myös puita.
      Tilausbussin saavuttua Koijärvelle, koko matkan tenua, huumeita ja liimaa haistelleet seksuaalivähemmistöjen jäsenet raahasivat itsensä bussista ulos, oksensivat liimat pihalle ja karkottivat ensitöikseen paitsi koko järven linnut ja metsäneläimet, myös muut ihmiset.
      Poliisin tullessa paikalle ihmettelemään mistä on kysymys, vihreät huusivat yhteisääneen: "Kytät ovat natsisikoja!". Porukka oli kytkeytyneinä kaivinkoneisiin ja sanoivat, etteivät lähde ennen kuin "luonnonyrteistä" aiheutunut naurunsekainen olotila sekä muu aiheeseen liittyvä on ohi.
      He eivät myöskään suostuneet lähtemään paikalta ennen kuin sosiaalitoimisto hommaa heille valtion ja veronmaksajien piikkiin asianajajan. Heidän perusoikeuksiaan; kannabiksen vetämistä, tenun juomista, liiman haistelua, kansalaisoikeuksiin kuuluvaa kansalaistottelemattomuutta, koko paikallista ekosysteemiä vastaan lintuineen ja ihmisineen, on loukattu.
      Lopullisesti Vihreä liitto perustettiin 1980-luvun lopulla, kun näytti, että Neuvostoliitto ei kestäkään tuhatta vuotta. Kun alkoi näyttää siltä, että kaikki Suomen kommunistit eivät NL:n hajottua mahdu Vasemmistoliittoon, oli kehitettävä varasuunnitelma työnimellä Vesimelonipuolue (pinnalta vihreä ja sisältä punainen). Ajatus oli niin näppärä, että vihreät ajautuivat lopulta vastustamaan suunnilleen kaikkea sitä, mitä Neuvostoliitto edusti.

Vihreän liikkeen asialla alunperin olivat siis DDR:n parhaat ideologit ja talousasiantuntijat. Vihreät ovatkin onnistuneet tuhoamaan Suomen kilpailukykyä. DDR oli siten hyvä muussakin kuin huippu-urheilussa.
      Kansalaisten syyllistämisellä, veroilla ja maksuilla pyritään kurjistamaan ihmisten arkielämää. Tavoitteena on ideologian mukaisesti yksilön tuhoamiseen. Saadaan syntymään valtavia kustannuksia, joilla heikennetään taloutta ja kilpailukykyä. Ongelmia syntyy hengittämisestä ja muusta normaalista elämänmenosta ja selitetään, että sinun kuuluu maksaa, kun kerran teet näin. Vihersosialistit haluavat siirtää kaiken muiden niskaan. Mahdollisimman paljon itselle ja mieluusti kirjaimellisesti muiden kustannuksella. Tätä sosialismi loppupelissä onkin, itsekästä ja ahnetta.
      Vihreät on nykyään suosittu puolue, koska se ajaa kannabiksen laillistamista. Vihreät esittäytyvät vaalien alla aina vasemmistolaisille vasemmistolaisina, oikeistolaisille oikeistolaisina ja keskustalaisille keskustalaisina, aina mikä kullakin hetkellä parhaalta tuntuu.
      Vihreä liitto on nykyään maan suurin konditionaalipuolue (ehto, traditio, perhetraditio), sillä kaikkien äänioikeutettujen lapset äänestäisivät vihreitä. Syy löytyy puolueohjelman utopia-sanasta perustulo.

<< SIVUN ALKUUN